Spring til indhold

Til vand, til lands og i luften!

- Pressefotografen var på pletten!

 

Knap 5000 fotos fra pressefotografen Helmer Lund-Hansens samling kan nu ses på kbhbilleder.dk. 

Lund-Hansen har de Tusind Nuancer i sine Hænder og sit Blik”. Sådan beskrev dagbladet Politiken i 1947 fotografen Helmer Lund Hansen, der står bag de knap 5.000 fotos, der nu kan ses her på kbhbilleder.dk. Billederne skildrer hverdagslivet i Danmark i årene 1930-1950 og rummer enestående stemninger og motiver.

Se Helmer Lund-Hansens billeder

Helmer Lund-Hansen blev født i 1910 i København, hvor han uddannede sig til fotografmester med særlig viden om optik og elektronik. Men det var det levende liv, der tiltrak Helmer Lund-Hansen, og hans tekniske begavelse kombineret med kunstnerisk temperament gjorde ham til en af Danmarks mest markante pressefotografer i hans tid. 

Fotoudstyr

Lund-Hansen var med fra de dage, hvor fotografer optog på glasplader i kameraer så store som skotøjsæsker og til senere Hasselblade og Mamiya med motordrev.

Foto: Helmer Lund Hansen kbhbilleder.dk/kbh-museum/79830

 

Amerikanske fotograftricks 

Helmer Lund-Hansen begyndte sin karriere ved Pressens Illustrationsbureau i 1931. I 1934 kom han til dagbladet Politiken, hvor hans blanding af hverdagsrealisme og amerikansk dokumentarisme skulle komme til at hæve bladets billedside til internationalt niveau. For at dygtiggøre sig søgte Lund-Hansen nemlig over Atlanten for at se og lære hvordan pressefotografer arbejdede dér. 

Pressen i New York imponerede Lund-Hansen med sin effektivitet. På Time Life Magazine fik han stillet opgaver i form af en kort beskrivelse på en seddel og løb afsted med unge, smukke assistentpiger, der skulle sørge for at åle sig igennem til de ting, som fotografen ikke selv kunne opnå.

Lund-Hansen opdagede også hvordan de amerikanske pressefotografer bar sig ad med at være på pletten når noget skete: små propelfly stod stand-by med en pilot, en fasttømret skrivemaskine til journalisten og et mørkekammer til fotografen. Dét var en måde at arbejde på, som Helmer Lund-Hansen forstod: ” Jeg har altid haft lyst til flyvning og motor. Som 18-årig fotografelev med 35 kr. om måneden købte jeg mig en motorcykel for 250 kr. for at kunne komme hurtigt ind fra Taastrup og siden har jeg altid haft smag for fart” fortalte han til sin egen avis Politiken, da denne i 1938 kunne meddele, at Helmer havde fået overrakt sit flycertifikat af flyleder kaptajn Dalbro i Kastrup Lufthavn. Da Lund-Hansen kort efter erhvervede sig en Piper-Cup Maskine havde Danmark fået sin første flyvende fotograf.

racerloeb

Hurtige køretøjer var en livslang fascination hos Helmer Lund-Hansen, som fangede pløresprøjt og hjulspind på racerbanen.

Foto: Helmer Lund-Hansen kbhbilleder.dk/kbh-museum/81023

 

Gode billeder krævede flid 

I sit lille lærredsfly, der kunne flyve 130 kmt., blev Helmer Lund-Hansen allestedsnærværende. Han illustrerede bøger og hans renommé steg til nye højder: "Gudinden for Blitz-lamper og Contax-apparater har stået bøjet over Pressefotograf Lund-Hansens Vugge. Hun gav ham Blik for Journalistik, sans for Livets Mangfoldighed og Sind for det menneskelige” pralede hans arbejdsgiver Politiken i 1938. Lund-Hansen selv var mere saglig: ”At skildre Livet gøres ikke ved at stå på Gadehjørnet og knipse Strømmen, der går forbi. Det gøres med Vinkler og Afstande og Lysvirkninger.” Det restløse temperament gav ikke plads for nogen endelig tilfredshed med arbejdet – det kunne hele tiden blive bedre. 

Mennesker var et yndet motiv, men Helmer Lund-Hansen var interesseret i stort set alle grene af tilværelsen: dyr og planter, biler og fly, huse, fabrikker og butiksfacader dokumenterede han som de så ud i tiden. Menneskelivets stadier skildrede han fra spædbørn til skolebørn, bryllupper, arbejdspladser og alderdomshjem. Lund-Hansens optik fik alle facetter med.

teenagedans

Høj energi i det spirende, københavnske jazzmiljø, hvor Lund-Hansen smøg sig ind med sit kamera.

Foto: Helmer Lund-Hansen kbhbilleder.dk/kbh-museum/118164

 

Med kameraet i inderlommen under besættelsen

I tiden under besættelsen måtte Helmer Lund-Hansen dog gribe til radikale arbejdsmetoder for overhovedet at kunne fotografere: ”Jeg fik i indersiden af min jakke lavet en sidelomme med hul til kameraets linse og en lang trådudløser op til reverset. Da jeg er halt var det ikke påfaldende, at jeg snublede og tabte et eller andet. Derved åbnede jakken sig, så billedet kunne tages”, beretter han i forordet til hans og Hans Scherfigs bog fra 1947 ”Danmark i Lys og Skygge” (genudgivet i 1985). Lund-Hansen bevægede sig som pressefotograf i disse år på en usikker kant af legalitet og illegalitet, og i 1943 spærrede tyskerne ham inde i Vestre Fængsel. 

Forfatteren Hans Scherfig havde lagt mærke til Helmer Lund-Hansens pressebilleder i Politikken. Han fandt både samfundsengagement og ironiske pointer i dem, og var tiltrukket af deres blanke, saglige dokumentarisme. De to indledte under besættelsen et samarbejde, og i 1947 kunne deres fælles værk endelig udkomme. Den gav et lyrisk syn på livet i Danmark, udtrykt i glæden over kolonihaver og storbyens parker, hvor fællesskabet overlevede i en hård tid. Bogen blev dog modtaget med raseri af en stort set samlet presse, der så portrættet af Danmark og danskere som kommunistisk propaganda. I dag regnes den for et stykke dokumentarisk Danmarkshistorie.

kolonihave

Sommeridyl i kolonihaverne nær hovedstaden hørte med til Helmer Lund-Hansens portræt af københavnerlivet.

Foto: Helmer Lund-Hansen kbhbilleder.dk/kbh-museum/79354

 

Stiftede eget pressebureau

Helmer Lund-Hansen skiftede arbejdsplads og fotograferede i årene 1948-1956 for Billede Bladet, hvor han udfoldede sin store tekniske viden og talent. I 1953 havde han en éngangsoptræden i radioprogrammet ”Hobbykælderen”, hvor han under titlen "Hvorfor Amatørfotograf?" delte sit store engagement og erfaring med lytterne. Han havde desuden en kort optræden i Astrid Henning-Jensens film ”Én blandt mange”, hvor han spillede en pressefotograf, der fik på tæven af en flok læderjakker – en rolle Lund-Hansen også havde prøvet i det virkelige liv. 

Han forlod Billede Bladet for at arbejde i sit eget pressebureau ved navn ”Lundhans”. Som selvstændig kunne Lund-Hansen følge sit eget hoved, og i november 1957 chokerede han mange flykyndige ved at tage sin samleverske Jytte Hauch-Fausbøll med i sit lille lærredsfly ’Nancy Lee’ og flyve den lange vej til Grækenland i den spinkle maskine. 

Helmer Lund-Hansen blev gift fire gange og fik i alt fem børn inden han døde i en alder af 82 år i 1992.