Spring til indhold

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

 

Jeg kan ikke finde fotografier af det, jeg søger?

Det kan der være flere grunde til: 

  1. Vi har ikke et fotografi med det motiv i vores samlinger. 
  2. Fotografiet er endnu ikke digitaliseret og dermed tilgængeligt på kbhbilleder.dk 
  3. Fotografiet er ikke registreret fyldestgørende, således at det dukker frem, når du søger på det. 

Prøv at søge igen med beslægtede ord.

Hjælp til søgning / søgning med wildcards

 

Har Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum flere fotografier end dem der er på kbhbilleder.dk?

Ja, det er ikke hele samlingen, der er digitaliseret og/eller registreret. Derfor kommer der løbende mere materiale på kbhbilleder.dk.

For Københavns Stadsarkivs vedkommende kan du søge efter fotografier, der ikke er digitaliseret, i arkivdatabasen Starbas og bestille dem til gennemsyn på Stadsarkivets læsesal på Rådhuset.

For Københavns Museums vedkommende er det pt. ikke muligt at besøge billedarkivet og lede efter fotografier på egen hånd.

Vi vælger at prioritere ressourcerne på at digitalisere og lægge endnu mere materiale på kbhbilleder.dk. På den måde kommer ressourcerne flest mulige til gode.

 

Jeg vil gerne bruge et billede fra kbhbilleder.dk. Hvad gør jeg?

Hvis billedet ikke længere er beskyttet af ophavsret kan fotografiet frit bruges til alle de formål, du kan ønske dig.

Hvis billedet stadig er beskyttet af ophavsret kan fotoet ikke bruges uden enten tilladelse fra fotografen eller dennes ophavsretsforvalter, typisk VISDA (tidligere Copydan Billeder).

Læs mere om rettigheder og brug

 

Jeg skal brug en digital kopi af et foto i en kvalitet, der kan bruges til tryk. Hvad gør jeg?

Billeder, der ikke længere er beskyttet af ophavsret kan downloades i forskellige størrelser, hvoraf nogle er egnede til tryk.

Billeder, der stadig er beskyttet af ophavsret kan bestilles. Husk du selv er ansvarlig for at overholde ophavsretsloven. Læs mere om bestilling

 

Jeg har flere informationer om et fotografi, end det der står på kbhbilleder.dk. Hvem skal jeg skrive til?

Ved hvert enkelt billede har du nederst mulighed for at sende os en besked med de oplysninger du har fx om billedets fotograf, datering eller de personer, der er på billedet. 

Vi er meget taknemmelige for flere oplysninger om materiale i vores samlinger. Særligt søger vi informationer om hvem, der har taget de mange fotografier, hvor vi ikke kender fotografen.

Har du anden viden om billedets motiv eller hvor billedet er taget, kan du tilføje emneord eller placere billedet på et kort.

Læs hvordan du kan hjælpe med at forbedre fotografiernes beskrivelse

  

Hvad skal jeg skrive i billedteksten, hvis jeg bruger et billede fra kbhbilleder.dk?

En god billedtekst, krediterer fotografen og giver læseren mulighed for at genfinde billedet på den kulturinstitution, der opbevarer det. Vi opfordrer derfor alle, der bruger fotografierne til at skrive billedtekster således:

Fotografier, hvor ophavsretten er udløbet: Motiv, datering, fotografens navn, institution. 

fx Vesterbrogade 45, 1910. Fotograf: Peter Elfelt, Københavns Museum

Fotografier, der stadig er beskyttet af ophavsret: Motiv, datering, evt. ©, fotografens navn, ophavsretsforvalter, institution.

Fx Vesterbrogade 45, 1987. Fotograf: © Julie Rønnow/VISDA. Københavns Museum

Kendes fotografen ikke skrives: Fotograf ukendt.

Bruges billedet online bør du også linke til billedet på kbhbilleder.dk

 

Hvem har ophavsretten til et fotografi?

Ophavsretten til et fotografi tilhører fotografen og ikke den kulturinstitution, der ejer det fysiske fotografi.

For at kunne vise ophavsretsbeskyttede fotografier på kbhbilleder.dk har vi indgået en aftale med VISDA (tidligere Copydan Billeder), der varetager fotografernes rettigheder. 

Læs mere om rettigheder og brug

 

Hvilke browsere kan jeg bruge kbhbilleder.dk i?

Sitet kan anvendes i Chrome, Safari, Firefox og (opdaterede versioner af )Edge. Kbhbilleder.dk fungerer ikke i InternetExplorer.

 

Hvorfor er billederne vandmærkede?

For at få lov at vise billeder, der er beskyttet af ophavsret, har vi lavet en aftale med VISDA (tidligere Copydan Billeder). Aftalen forpligter os til at vandmærke billederne.

Vi har prøvet at placere vandmærket på kbhbilleder.dk så det generer mindst muligt. 

Vi vandmærker ikke billederne, for at reklamere for os selv. Når vi har valgt at vandmærke billederne med museets og arkivets navne, er det for, at man altid kan finde tilbage til, hvor det originale billede opbevares, efterhånden som filerne spreder sig på internettet.

 

Hvorfor er også meget gamle fotografier markereret med ophavsret?

Et større antal fotografier med ukendt fotograf er på kbhbilleder.dk angivet som beskyttet af ophavsret. Selvom ophavsmanden ikke er kendt (af os) er fotografiet nemlig ikke automatisk frit at bruge. Et af problemerne ved ikke at kende fotografen er også, at vi ikke ved hvornår (og om) vedkommende er død – og dermed hvornår, der er gået 70 år. 

Det rammer dermed en stor gruppe af de gamle fotografier, hvor fotografen sandsynligvis – men ikke stensikkert – har været død i over 70 år. Hvis nu den ukendte fotograf tog billedet i en ganske ung alder, og blev vældig gammel, så er vi ikke med garanti ud over de 70 år.

Vi er meget interesseret I mere viden om hvem, der har taget de mange billeder med ukendt fotograf. Så kan vi på baggrund af den viden afklare fotografiets ophavsretsstatus.

 

Skelner I ikke mellem fotografiske billeder og fotografiske værker i forhold til ophavsret?

Et fotografi uden værkshøjde kaldes et fotografisk billede og er beskyttet i 50 år efter billedet blev taget. Et fotografisk værk er derimod beskyttet i 70 år efter fotografens død. Derudover at alle fotografiske billeder taget før 1. januar 1970 heller ikke beskyttede af ophavsret. 

Om et fotografi er et såkaldt fotografisk billede eller et fotografisk værk beror på et skøn, som skal foretages individuelt for hvert billede. Det er et stort og tidskrævende arbejde, som vi kun indledningsvis er begyndt at prøve kræfter med. 

Vi har dog på baggrund af de erfaringer vi foreløbig har gjort med opgaven vurderet, at reglerne er svære at forvalte og at skønnet vanskeligt at foretage. 

Derfor vil der være fotografier på kbhbilleder.dk som kan betragtes som fotografiske billeder og som er taget før 1. januar 1970 og alligevel fremstår som beskyttet af ophavsret.

Læs mere om rettigheder og brug 

 

Der mangler informationer om et fotografi. Hvor får jeg mere at vide?

De oplysninger, vi kender om fotografierne fremgår som oplysninger ved det enkelte billede. Der kan også være yderligere oplysninger på bagsiden af nogle af fotografierne. Bagsiden er i så fald synlig som ’relateret billede’.

Vi har ikke yderligere oplysninger, men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er mere at sige om billedet. Et tip kan være at dele fotografiet i en facebookgruppe, der beskæftiger sig med historiske fotografier, som fx ’Gamle København’. Gruppens medlemmer kan sikkert hjælpe dig. Du kan også bruge kbhbilleders egen facebookgruppe, hvis medlemmer arbejder på at forbedre beskrivelserne på kbhbilleder.dk. Du finder facebookgruppen ’ Vi snakker om kbhbilleder.dk’ her.

Hvis du finder flere informationer om et billede, vil vi blive glade hvis du sender det til os. Brug besked funktionen nederst ved hvert billede.

 

Jeg har selv fotografier derhjemme, som jeg ønsker at aflevere til Københavns Stadsarkiv/Københavns Museum

Vi tager pt. ikke i mod mindre private samlinger, hverken i digital eller analog form. 

Vi håber dog, inden for en overskuelig tidshorisont, at åbne op for at du selv kan oploade og registrere fotografier, du enten har scannet eller taget med digital kamera. 

Så pas godt på dine billeder, så glæder vi os til at modtage dem, når vi er klar.

 

Jeg har taget et eller flere af de fotografier, der ligger på kbhbilleder.dk, men mindes ikke at have givet tilladelse til, at I kan vise billederne. Hvordan hænger det sammen?

Alt ophavsretsbeskyttet materiale på kbhbilleder.dk er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i §24a. Det betyder at VISDA (tidligere Copydan Billeder) har givet tilladelsen for dig.

Du kan derfor henvende dig til VISDA for udbetaling af vederlag.

Læs mere om rettigheder og brug.