Spring til indhold

Privatlivspolitik

Her kan du læse hvilke data, der registreres om dig, når du opretter dig som bruger på kbhbilleder.dk og hvordan disse data behandles.

Opdateret 18. august 2022.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Direktør for Kunst & Historie Marius Hansteen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

KUNST & HISTORIE
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Stormgade 20, 5. sal
1555 København V
historieogkunst@kff.kk.dk 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Databeskyttelsesrådgiveren
Suhmsgade 4
1125 København K
Tlf.71 74 54 54

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Administrere din brugerprofil.

- Holde styr på dine bidrag så vi ved, hvilke kortplaceringer, emneord og beskeder du har stået for.

- Dokumentere og vise hvor stor brugerdeltagelsen er på kbhbilleder.

- få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. 

- Vise dit brugernavn på hjemmesiden i statistik og oversigter over deltagelse

- At kunne kontakte dig med spørgsmål eller kommentarer vedr. dine bidrag, samt informere dig om projektet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Navn, brugernavn og email.

- Hvornår du logger ind.

- Hvis du bruger din Googleprofil til at logge ind med, registrerer vi yderligere: køn, alder, geografisk placering, samt hvilken enhed du bruger til at tilgå kbhbilleder.dk. Dette vil dog afhænge af, hvad du på forhånd har oplyst til Google, samt hvad du tillader din browser at opsamle om dig.

Derudover registrerer vi oplysninger om din adfærd på sitet, fx:
- Hvilke billeder du giver emneord, samt hvilke emneord.
- Hvilke billeder du placerer på kort, samt hvor du placerer dem.
- Hvilke beskeder du har sendt via beskedfunktionen på kbhbilleder.dk

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine data til andre.

- Når 3. part laver undersøgelser og analyser af brugeradfærden på kbhbilleder.dk udleverer vi data i anonymiseret form.

- Hvis du bruger kbhbilleder.dk’s beskedfunktion vedrørende billeder/film fra andre kulturinstitutioner end Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv under Kunst & Historie, sender vi din henvendelse videre til den pågældende kulturinstitution.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne kommer fra dig, idet du informerer os om dem med oprettelsen af din brugerprofil og gennem dine bidrag på kbhbilleder.dk

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i så længe du er aktiv på kbhbilleder.dk. Hvis du ikke har logget ind i 5 år slettes dine oplysninger.

Dine bidrag fx i form af fx emneord, kortplaceringer vil blive gemt uanset om dine brugeroplysninger slettes.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.