Spring til indhold

Rettigheder og brug

kbhbilleder.dk finder du både materiale, hvor ophavsretten er udløbet, og dermed må bruges frit, og materiale, der stadig er beskyttet af ophavsret.

Materialets ophavsretsmæssige status er registreret ved hvert billede. Vi er meget interesseret i at høre fra alle, der ved noget om de fotografier/tegninger, hvor vi ikke kender ophavsmanden. Skriv til kbhbilleder@kff.kk.dk hvis du har yderligere viden om fotografer/ophavsmænd.

Vi gør os umage med at identificere ophavsmænd og vurdere materialernes ophavsretsmæssige status bedst muligt. Men alle kan tage fejl. Vi tager derfor forbehold for at materiale kan være fejlregistreret.

Når du bruger fotografier og andet materiale fra kbhilleder.dk, skal du være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at overholde ophavsretsloven.

Med brug menes fx, at du deler et fotografi på Facebook, bruger et billede på din hjemmeside eller trykker et billede i en bog eller i et tidsskrift. Disse eksempler udgør ikke en udtømmende liste over brug.

Er du tvivl om, hvad du må og ikke må, kan du henvende dig til VISDA (tidligere Copydan Billeder)

 

Ikke beskyttet af ophavsret - Public Domain

Står der Public Domain ved et fotografi/tegning/kort/maleri betyder det at ophavsretten er udløbet og materialet kan bruges frit af alle, til alle formål.

Det betyder at du må dele, kopiere, bearbejde og videredistribuere materialet – også til kommercielle formål, uden at spørge om tilladelse. Vi beder dig dog om at respektere Europeanas retningslinjer for brug af materiale i det offentlige domæne.

At ophavsretten er udløbet skyldes at ophavsmanden har været død i mere end 70 år.

 

Beskyttet af ophavsret

Ophavsretsbeskyttet materiale kan kun benyttes med ophavsmandens/fotografens tilladelse, eller tilladelse fra vedkommendes ophavsretsforvalter, fx VISDA (tidligere Copydan Billeder). VISDA kan også give tilladelse til billeder, hvor ophavsmanden er ukendt.

Ophavsretten til et fotografi tilhører fotografen og ikke den kulturinstitution, der ejer det fysiske fotografi. 

 

Creative commons – CC licenser

Noget materiale er licenseret med en Creative Commons licens (CC). Du kan finde en oversigt over hvad de forskellige Creative Commons licenser betyder og giver dig mulighed for på Creative Commons hjemmeside.

Oversigt over de forskellige Creative Commons licenser (på engelsk)- Klikker du på den enkelte licens, har du mulighed for at vælge at få teksten på dansk.

CC-BY giver dig fx mulighed for at bruge materialet fri, så længe du krediterer fotografen.

 

Ingen kendte rettigheder

Står der ’Ingen kendte rettigheder’ ved et billede, betyder det, at billedet efter vores bedste vurdering ikke er beskyttet af ophavsret og dermed kan bruges frit. 

I denne kategori falder bl.a. en række fotografier, som vi har vurderet, ikke har såkaldt værkshøjde. Et fotografi uden værkshøjde kaldes et fotografisk billede og er beskyttet i 50 år efter billedet blev taget. Derudover at alle fotografiske billeder taget før 1. januar 1970 heller ikke beskyttede af ophavsret. 

Om et fotografi er et såkaldt fotografisk billede eller et fotografisk værk beror på et skøn, som skal foretages individuelt for hvert billede. Det er et stort og tidskrævende arbejde, som vi kun indledningsvis er begyndt at prøve kræfter med. Derfor vil der være fotografier på kbhbilleder.dk som kan betragtes som fotografiske billeder og som er taget før 1. januar 1970 og alligevel fremstår som beskyttet af ophavsret.

Bemærk. Et skøn kan være forkert. Husk at du selv er ansvarlig for at overholde ophavsretsloven, når du bruger et billede.

 

Særligt om film

Film fra Det Danske Filminstitut

Ingen af filmene fra Det Danske Filminstitut på kbhbilleder.dk er beskyttet af ophavsret. Disse film kan dermed bruges frit. Den version der ligger på kbhbilleder.dk og som kan downloades herfra er vandmærket med logoet for Det Danske Filminstitus streamingsite 'Danmark på Film'. Ønsker du en version af filmen, der ikke er vandmærket, kan du henvende dig til Det Danske Filminstitut på danmarkpaafilm@dfi.dk

Øvrige film

Rettighederne til de øvrige film på kbhbilleder.dk kan variere efter alder og ophav. 

 

Kreditering

En god billedtekst, krediterer fotografen og giver læseren mulighed for at genfinde billedet på den kulturinstitution, der opbevarer det. Vi opfordrer derfor alle, der bruger fotografierne til at skrive billedtekster således:

Fotografier, hvor ophavsretten er udløbet: Motiv, datering, fotografens navn, institution. 

fx Vesterbrogade 45, 1910. Fotograf: Peter Elfelt, Københavns Museum

Læs også Europeanas retningslinjer for brug af materiale i det offentlige domæne.

Fotografier, der stadig er beskyttet af ophavsret: Motiv, datering, evt. ©, fotografens navn, ophavsretsforvalter, institution.

Fx Vesterbrogade 45, 1987. Fotograf: © Julie Rønnow/VISDA. Københavns Museum

Kendes fotografen ikke skrives: Fotograf ukendt.

Bruges billedet online bør du også linke til billedet på kbhbilleder.dk

 

God billedskik

Materialet må ikke anvendes i sammenhæng, som miskrediterer ophavsmandens anseelse eller integritet eller krænker afbilledes personlige anseelse eller privatliv. Det gælder uanset om ophavsretten er udløbet eller ej.

 

Er du ophavsmand eller rettighedshaver til materiale på kbhbilleder?

Alt ophavsretsbeskyttet materiale på kbhbilleder.dk er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i §24a. Rettighedshavere kan henvende sig til VISDA (tidligere Copydan Billeder) for udbetaling af vederlag.

Ønsker du ikke, at materiale du har rettigheder til, skal vises på kbhbilleder.dk, kan du skrive til os på kbhbilleder@kff.kk.dk. Husk også at underret VISDA om, at du nedlægger forbud om at materiale, du har rettigheder til, gengives med hjemmel i aftalelicensbestemmelserne.

Som rettighedshaver kan du også indgå en aftale med Københavns Stadsarkiv/Københavns Museum om at lade dit materiale være frit tilgængeligt på kbhbilleder.dk under en Creative Commons licens (se ovenfor). 

Frit tilgængeligt materiale giver forfattere, skoleelever, studerende, kunstnere, forskere, formidlere og mange andre mulighed for at bruge dit materiale uden vederlag til de formål, de ønsker. Frit materiale bliver derfor brugt langt mere hyppigt og forvandles dermed til en større kulturhistorisk ressource, end materiale, hvor ophavsretten benyttes mere restriktivt.

Skriv til kbhbilleder@kff.kk.dk hvis du er interesseret i at vide mere.