Spring til indhold

Stadsarkitektens tegninger udstillet

På Københavns Museums kan du fra 21. april til 15. november 2021 se udstillingen 'Byen på Tegnebordet' om de københavnske stadsarkitekter. Her på kbhbilleder.dk kan du genfinde de udstillede arkitekttegninger og udforske dem sammen med et endnu større udvalg fra tegningssamlingen, der i dag bevares på Københavns Stadsarkiv.

Hanssted Skole, opstalt facade

Hansted Skole fra 1955 er tegnet af Hans Christian Hansen, en arkitekt på tegnestuen, der står bag flere præmierede byggerier. Hansted Skole er lav og rummelig, med god plads indendørs såvel som udendørs. Tendensen i skolebyggeriet her i efterkrigstiden er skoler i ét plan. Man er optaget af, at eleverne skal føle sig godt tilpas, og bevidst om at mødet med de tidligere tiders store autoritære skolebygninger kan gøre eleverne lidt beklemte. Skolen skal være et rart sted både at lære og bare at være.

 

Byen på Tegnebordet

Bag hvert et hus, hver en bænk eller lygtepæl er der først en tegning. Det starter med en idé, en streg på papiret, og så følger hundredevis måske tusindvis af tegninger, inden idéen materialiserer sig i fysisk form i byrummet.

På Københavns Museum vises frem til 15. november en udstilling med originale arkitekttegninger fra de københavnske stadsarkitekter, der satte et solidt aftryk på København og omegn fra 1889 og 1998.

Læs om udstillingen 'Byen på Tegnebordet' på Københavns Museums hjemmeside

Find de over 800 tegninger her på kbhbilleder.dk

 

Tegningssamlingen fra Københavns Stadsarkitekt

På Københavns Stadsarkiv findes en helt særlig samling. Den består af over 180.000 tegninger fra tegnestuen under Stadsarkitektens Direktorat. I en periode på 112 år havde Københavns Kommune sin egen tegnestue, hvor otte forskellige stadsarkitekter og deres medarbejdere i tidens løb satte deres præg på byens udformning. Det var en periode, hvor det offentlige byggeri ekspanderede som aldrig før i takt med byens voldsomme befolkningsvækst og senere velfærdsstatens udbygning.

Tegnestuen var en stor arbejdsplads, og arnested for nogen af landets kendteste arkitekter som Hans Christian Hansen, Ib Lunding og Arne Jacobsen.  Det var her det moderne København blev formet og her tusindvis af projekter fra det helt små til det helt store blev skabt. Fra gymnastikdragter til skoler.  Fra brandskabe til brandstationer. Fra kloakdæksler til verdens største rensningsanlæg. Og så selvfølgelig også alt det midt i mellem og alt det der aldrig blev til virkelighed, men forblev idéer på papiret. 

Tegningssamlingen er et arkiv, hvor de enkelte byggerier og projekter kan følges gennem tid. For eksempel en skole fra den bliver bygget, til den udvides, bygges om eller omdannes til et helt andet formål. Alle tegningerne fortæller om skiftende pædagogik, idealer, stilarter og måder at tænke arkitektur og byplanlægning på. Det er originale tegninger fra arkitekternes tegnebord med blækklatter, hjælpestreger og notater, og de rummer alt fra de bittesmå detaljer til de helt store visioner. De viser i bogstavelig forstand byen på tegnebordet.

Stadsarkitektens tegnestue

I perioden 1940–43 ligger tegnestuen i Vartov i Farvergade. Tegnestuen flytter senere til Dronningens Tværgade og videre til Læssøesgade. Ukendt fotograf .

 

Udstillingen og samlingen

Udstillingen på Københavns Museum tager afsæt i et koncentreret udvalg af projekter fra samlingen. Det er projekter og bygninger, der hver især er definerende for en periode og et udtryk for Københavns udvikling og deraf afledte behov for at gentænke byrum og arkitektur. Udstillingen er bygget op omkring tre forskellige temaer, der alle tilsammen fortæller en historie om byens vækst og industrialisering, og de helt fundamentale byggeklodser en by består af: boliger til byens borgere, skoler til lærdom og uddannelse; forsyningsenheder til elektricitet, vand, varme og mad samt til sidst gader, pladser og byinventar til byrum og infrastruktur.

I udstillingen følger vi udvalgte bygningers tilblivelse, tilbygninger og tilintetgørelser i tråd med at arkitektoniske strømninger, befolkningstilvæksten og teknologien ændrer det arkitektoniske udtryk og dermed byen og brugen af byens bygninger. Vi ser forskellige tegneteknikker, smukke, næsten kunstværker og så mere tekniske arbejdstegninger. 

Inden eller efter udstillingen kan man gå på opdagelse her på kbhbilleder.dk, hvor ca. 800 tegninger fra samlingen kan ses.  Sammen med en arbejdsgruppe af professionelle frivillige startede stadsarkivet allerede i 2014 med at digitalisere samlingen. Det var fhv. seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek mag.art. Claus M. Smidt, fhv. afdelingsarkitekt i Stadsarkitektens Direktorat Svend Haller Baggesen, tidl. vicekontorchef i Stadsingeniørens Direktorat Jens Simonsen og ikke mindst fhv. stadsarkitekt Otto Käszner, der var initiativtagerne til projektet. De digitaliserede tegninger er valgt ud og beskrevet af arbejdsgruppen.

Find de over 800 tegninger her på kbhbilleder.dk

Samlingen er et slags digitalt opslagsværk til brug for fagfolk, studerende, fredningsmyndigheder og alle dem, der interesserer sig for byens materielle kulturarv. Da samlingen også fungerede som  tegnestuens eget arkiv, kan der her på kbhbilleder også ses enkelte eksempler tegninger tegnet af andre arkitekter uden for tegnestuen, eller projekter som tegnestuen har skulle tage stilling til.  

Regitze Lindø Westergaard, 
Kurator, museumsinspektør, Københavns Museum

Hanssted skole

Hansted Skole fra 1955 er tegnet af Hans Christian Hansen.