Spring til indhold

Paul Fischer og fotografiet

I anledning af Københavns Museums udstilling 'Byen i det bedste lys' om maleren Paul Fischer kan du her på kbhbilleder.dk udforske over 450 af Fischers fotografier, der giver et direkte indblik i arbejdsmetoden bag de kendte malerier.

Frugtsælger ved Dronning Louises Bro, uden årstal. Olie på lærred. Paul Fischer, privat eje.

 

Byen i det bedste lys

På det nye Københavns Museum vises frem til 31. juli 2020 særudstillingen ”Byen i det bedste lys”, der handler om maleren Paul Fischers (1860-1934) portrættering af København som en moderne metropol i tiden lige omkring år 1900. En tid hvor byen vokser både i størrelse, udbredelse og selvforståelse og i Fischers forskønnende optik bliver en moderne storby på linje med Wien og Paris.

Udstillingen viser foruden det, Fisher er mest kendt for – malerierne – også postkort, bladtegninger, plakater og ikke mindst hans fotografier. Et område som ikke har været belyst før nu. 

Se Paul Fischers fotografier her på kbhbilleder.dk

Læs mere om udstillingen 'Byen i det bedste lys' på Københavns Museums hjemmeside

Frugtsælger ved Dronning Louises Bro, ca. 1890-1910. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum

 

Fotografiet som arbejdsredskab

Med fotografiapparatet som redskab, og familie og bekendte som statister, skildrer Paul Fischer København gennem en betydelig produktion af malerier, postkort, plakater og bladtegninger. Men han tager også tusindvis af fotografier af byens arkitektur, gadeliv og karakteristiske typer, som han arkiverer i sit atelier. De er en skitsebog og et vindue til hovedstaden, når han sidder hjemme i Hellerup og skaber sine mange værker med København som motiv. Fotografierne er et slags ”urbant billedarkiv”, som han bruger flittigt. 

Fischer er fascineret af denne nye teknologiske opfindelse – og måske først og fremmest som et genialt middel til at kunne arbejde hurtigt og effektivt. Han bruger fotografiet målrettet som et redskab til at registrere byen og indsamle motiver. Man kan i små serier følge hans tur rundt i byen og se, hvor han er stoppet op, og hvad der har fanget hans interesse. Det moderne er på den måde ikke kun et motiv, han maler, men et fænomen, der er til stede i hans arbejdsproces. Han skildrer den moderne by på en moderne måde så at sige.

Højbro Plads, 1917. Olie på lærred. Paul Fischer, Københavns Museum

 

Fotografiet og maleriet

Fischers snapshots af byen har en umiddelbar og skødesløs karakter, som han overfører til malerierne. Det virker ikke, som om han bruger lang tid på at komponere fotografierne, men derimod hurtigt rigger kameraet til og indfanger øjeblikket. Nogle gange synes det som om, han har været på jagt efter et bestemt motiv – en garder, en brandbil fra en bestemt vinkel, en snedrive. Andre gange er det som om, han er faldet over et godt motiv såsom kaffedrikkende gadesælgere, en husar med et barn, eller en pige, der kigger på butiksvinduer.

Når han bagefter komponerer sine relativt komplekse malerier, gør han brug af flere af disse fotografiske forlæg på én gang. Han maler ikke direkte efter fotografierne, men bruger forskellige udsnit af dem. Derigennem bygger han et malerisk motiv, der virker som et flygtigt optrin. Et fastfrosset øjeblik, som ved nærmere eftersyn er omhyggeligt velafbalanceret og med tydelig fotografisk præcision.

Det er anslået, at han tager næsten 5.000 fotos i løbet af sit liv. Som kulturhistorisk og topografisk vidnesbyrd er fotografierne næsten lige så værdifulde som malerierne. De er ikke specielt vellykkede kunstnerisk eller fototeknisk, men de giver os et meget direkte indblik i Fischers arbejdsmetode, samtidig med at de også er selvstændige kilder til byens historie. Det pæne København vel at mærke. For som i malerierne er linsen ikke rettet mod baggårde, beværtninger eller prostituerede. Det er det nye, mondæne og moderne København, der fanger hans blik. 

Højbro Plads, ca. 1890-1910. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum

 

Fischers fotografier digitaliseret

Paul Fischer er en af de tidligste malere herhjemme, der for alvor udnytter det nye medies potentiale, idet de samtidige kunstnere P.S. Krøyer og Michael Ancher der også brugte fotografiske forlæg slet ikke gjorde dette i så stor stil som Fischer.

Fotografierne i udstillingen er fra Københavns Museums samling og repræsenterer kun et lille udsnit af den samlede mængde museets samling indeholder, men giver en fornemmelse af samspillet mellem fotografier og værk. I forbindelse med udstillingen vises her på Kbhbilleder.dk et større udvalg af fotografierne fra Københavns Museums samling, der i denne anledning er blevet digitaliseret. De er indkommet i samlingen i 1980erne og er dermed ”kun” tredje-generation efter de oprindelige optagelser – og de over 450 fotos er stadig kun en tiendedel af det, der findes – og som efter sigende gemmer sig i private samlinger. 

I Københavns Museums samling har Fischers fotografier tidligere være arkiveret topografisk, så de over 450 fotos har været fordelt ud efter topografi og dermed ligget under 30 forskellige emner/gadenavne i lige så mange forskellige mapper sammen med andet materiale og andre fotografers billeder. Ved nu at se Fischers fotografier samlet, er der pludselig tale om ét større værk og en mulighed for at få et helt præcist blik på byen og et rids i tiden set gennem en kendt kunstners linse.

 

Vær med til at gøre fotografiernes beskrivelse bedre

De fleste af Fischers fotografier her på kbhbilleder.dk, er meget kortfattet beskrevet og upræcist dateret. Kan du ud fra billedets motiv fastslå en mere præcis datering, beskrivelse og/eller angive på et kort, præcist hvor billedet er taget, kan vi sammen gøre oplevelsen af Fischers fotografier endnu bedre.

Læs hvordan du kan være med til at gøre kbhbilleder.dk bedre

 

Købmagergade. Rundetårn skimtes i baggrunden. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum.

Fem fotografier viser hvordan Fischer har bevæget sig ned af Købmagergade mod Rundetårn og fotograferet gadelivet hele vejen. Foran Rundetårn fotograferer han den åbenstående dør og man fornemmer nærmest, hvordan lysten til en tur i tårnet impulsivt er opstået. Sidste billede i serien er netop også udsigten over Købmagergade fra toppen af Rundetårn.

På vej ned af Købmagergade. Foto Paul Fischer, Københavns Museum

Ved foden af Rundetårn. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum

Døren til Rundetårn står åben. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum

Udsigt over Købmagergade fra toppen af Rundetårn. Foto: Paul Fischer, Københavns Museum