Spring til indhold

Over 40.000 historiske fotos fra København på nettet

November 2016

Tirsdag den 15. november åbner kbhbilleder.dk – et nyt site hvor du kan søge i historiske fotografier, kort og tegninger fra København.

Tusindvis af historiske fotografier fra København kan fra 15. november 2016 ses på siden kbhbilleder.dk. Billederne stammer fra Københavns Museums og Københavns Stadsarkivs samlinger, og mange har aldrig været vist før. 

Kbhbilleder.dk rummer Københavns Kommunes billedbårne kulturarv, som hermed for første gang gøres tilgængelig for alle i en samlet digital løsning. Foreløbig kan over 40.000 billeder ses, men der kommer løbende flere til i takt med, at materialet digitaliseres.

Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, glæder sig over de mange billeder på nettet: ”Det er vores fælles kulturarv, og den skal vi forvalte, så den kommer flest muligt til gode. Som historieinteresseret københavner havde jeg svært ved at løsrive mig, da jeg først dykkede ned i de mange fotografier på kbhbilleder.dk. Det er fascinerende at finde og opdage steder i byen, der har forandret sig markant, og som man dog stadig kan genkende.

Fra bagerste baggård til de bonede gulve

Fotografierne giver tilsammen et nuanceret og alsidigt indblik i livet i København fra slutningen af 1800-tallet. Størstedelen af fotografierne har byen og gadelivet som motiv, men vi kan også følge københavnerne til hverdag og fest, fra vaske-kælderen til familieudflugten, fra baggården til de bonede gulve.

Variationen i samlingerne er stor. Her er både fotos af store fotografer som Kgl. Hoffotograf Peter Elfelt, men også fotos taget af kommunens ganske almindelige ansatte som led i deres arbejde med byens udvikling”, fortæller Elisabeth Bloch, stadsarkivar i Københavns Stadsarkiv: 

Fx kan man nu for første gang se de mange fotografier som Københavns Bolig-kommission tog fra 1940’erne og frem, når de vurderede om et hus skulle sane-res eller byfornyes. De giver et enestående indblik i nogle boligforhold, der har været hverdagen for tusindvis af københavnere.

På de mange kort kan du følge Københavns udvikling fra den trange fæstningsby bag voldene til en moderne storby. Og med arkitekttegninger fra Københavns Stadsarkitekt kan du se, hvordan mange nye københavnere i slutningen af 1800-tallet, skabte behov for en hel ny kommunal infrastruktur med nye skoler, brand-stationer, spildevandanlæg og meget andet til den hastigt voksende by. 

Gamle fotos er populære

Vi oplever en stor interesse for museets fotografier”, fortæller Louise Jacobsen, museumschef på Københavns Museum, og fortsætter:

På kbhbilleder.dk bliver fotografierne til glæde for flest muligt, fx kan vi nu vise nogle af de mange billeder, der kun er bevaret som skrøbelige glaspladenegativer og som besøgende på museet aldrig tidligere har fået lov at se.”

En samling som den Københavns Museum og Stadsarkivet tilsammen forvalter, udgør en enorm ressource af information om byen”, forklarer projektleder Signe Trolle Gronemann: 

Ved at åbne samlingen og stille den til rådighed kan alle trække på den information og bruge den til at undersøge og fortælle de historier, de har på hjerte. Her er ingen formidlede temaer, der guider dig igennem Københavns historie. Til gengæld kan du undersøge de steder eller aspekter ved byen, som du selv interesserer dig for. Hvis du bor i København, så prøv for eksempel at søge efter din gade eller dit kvarter.

De fleste billeder på kbhbilleder.dk er beskyttet af ophavsret. På knap 5000 billeder er ophavsretten udløbet, og disse fotografier kan bruges frit og downloades i en digital kvalitet, der også kan bruges til tryk. 

 

 

Fakta

Kbhbilleder.dk drives af Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, som en del af Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune.

Sitet rummer over 40.000 fotografier, kort og tegninger. Der kommer løbende flere billeder til.

Sitet bygger på en open source platform, kaldet Collections Online, udviklet som et samarbejde mellem Nationalmuseet, Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv.

 

Pressebillede2

Nørrebrostræde set fra Stengade mod Nørrebrogade ca. 1905. Foto: Johannes Hauerslev. Københavns Museum

kbhbilleder.dk/kbh-museum/84979

Det sidste stykke af Stengade, helt ned mod Nørrebrogade, hed Nørrebrostræde indtil 1927. For enden ses Nørrebrogade, hvor de samme huse stadig står i dag. Fotografiet er karakteristisk for oplevelsen på kbhbilleder.dk, hvor blandingen af genkendelige husfacader og bygninger blander sig med et København, der er helt forsvundet.

Fotoet er af en større fotografisk samling på over 4000 billeder taget af forskellige fotografer, og indsamlet omkring 1900 af Ludvig Mariboe. 

Pressebillede3

Baggård, Adelgade 76, 1953. Foto: Stadsarkivets fotografiske Atelier. Københavns Stadsarkiv

http://kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/36259 

Totalsaneringen af Adelgade og Borgergade i 1940’ern, 50’erne og 60’erne har både været begrædt, besunget og i hvert fald diskuteret. Det var Københavns Boligkommission, der havde som opgave at vurdere byens ældre boligejendom-me for at vurdere om den levede op til brand - og sundhedsmyndighedernes for-skrifter. Kommissionen startede sit arbejde i 1940 efter nogle år med kraftig offentlig debat om tuberkulose og sociale problemer forårsaget af dårlige og usunde boliger. 

Når boligkommissionen inspicerede boligerne fotograferede de flittigt og disse fo-tografier kan nu ses på kbhbilleder.dk. I Adelgade og Borgergade var mange af de nu nedrevne huse bygget i 1700-tallet. De gamle bindingsværkshuse med vægge af ler sugede fugt fra jorden op i 2. sals højde. Det var ikke unormalt at eneste adgang til vand var udendørs træhåndvaske og toilettet i gården blev delt af mange familier. 

Pressebillede4

Købehavns Sporveje, Motorvogn V. 357. 1910. Københavns Stadsarkiv.

http://kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91320 

Ib Lundings sporvognskarrosseri blev i mange år en fast bestanddel af det københavnske gadebillede. Tegningssamlingen fra Københavns Stadsarkitekt, der nu kan ses på kbhbilleder.dk, illustrerer hvordan Stadsarkitekten har sat sit fingeraftryk på stort og småt. I detalje afdelingen finder man fx tegninger af alt fra gymnastikdragter, skolemøbler, gadelamper, skilte og bænke. Foruden de mange tegninger af byens offentlige bygninger, som ud over de oprindelige tegninger kan følges gennem ombygninger og tilbygninger.