Spring til indhold

Mogens Falk-Sørensen – kommunens fotograf i over 25 år

Mogens Falk-Sørensens fotosamling er et stykke dokumentarisk københavnerhistorie. De mere end 12.000 billeder giver et detaljeret blik på København før, under og efter de saneringer og vej- og anlægsprojekter, der i 50’erne og 60’erne forandrede byen for altid.  

Mogens-Falk-Sørensen i sit atelier

Her er Mogens Falk-Sørensen for en gangs skyld på den anden side at kameraet. Foto 1960: Ukendt fotograf, Stadsarkivets fotografiske Atelier

Se Mogens Falk-Sørensens fotos her

25 års fotografier af København under forandring

Falder man over et tilfældigt foto fra perioden 1949-1975 på kbhbilleder.dk, kan det meget vel være et af Mogens Falk-Sørensens billeder. Falk var i denne periode ansat som fotograf i Københavns Stadsarkiv, og som han udtalte i et interview i 1973, havde han ”som regel lidt for meget om ørene”.  

Efterkrigstidens København var en periode præget af store forandringer. Ejendomme, karreer og hele kvarterer blev erklæret for slum med sanering og byfornyelse som følge. Stigende trafik og privatbilisme satte sit præg på veje, pladser og færdselsmønstre. Kommunens virksomhed voksede i takt med velfærdsstatens udvidelse.

Mogens Falk-Sørensen dokumenterede det hele. Udsendt for et utal af kommunale institutioner med bestemte opgaver for øje var han kommunens øjne, der indsamlede dokumentation fra byens liv og fra den kommunale aktivitet.

Nedrivning af Adelgade 1954

Adelgade under nedrivning i forbindelse med saneringen af kvarteret i 1954. Foto: Mogens Falk-Sørensen

Fotograf ved et tilfælde 

Det var ellers ikke givet, at Mogens Falk-Sørensen skulle lykkes med at gøre fotografiet til sin levevej. Da han blev udlært i begyndelsen af 1930’erne, var det svært at leve som fotograf, og han endte derfor i stedet på Københavns Rådhus som ugelønnet rådhusbetjent. Men da krigen nærmede sig, blev der pludselig brug for Falks fotografiske evner på Rådhuset. For at sikre at vigtige papirer ikke gik tabt fik Falk til opgave at oprette et fotografisk atelier for Stadsarkivet med henblik på sikkerhedsfotografering af uerstattelige arkivalier.   

Efter krigen fortsatte Falk med at påtage sig fotografiske opgaver, og fra 1. april 1949 blev han formelt ansat som fotograf ved Stadsarkivet. Og så fik han for alvor travlt. Flere andre kommunale institutioner begyndte nemlig at efterspørge Stadsarkivets fleksible fotograf, og dermed blev affotograferingen af arkivalier hurtigt trængt i baggrunden af opgaver for bl.a. Boligkommissionen, Rådhusforvaltningen, Stadsingeniøren og Stadsarkitekten.  

Læs mere om Mogens Falk-Sørensen og Stadsarkivets Fotografiske Atelier på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.

Asfaltering Borups Allé

Asfaltering på Borups Allé, 15. april 1967. Foto: Mogens Falk-Sørensen

Udsendt for kommunen med kamera og sans for detaljen

Mogens Falk- Sørensens billeder har stor spændvidde alt efter hvilket formål kommunens institutioner havde med billederne. 

Mange fotos er meget nøgterne og skulle først og fremmest fastholde tekniske detaljer eller dokumentere særlige opmærksomhedspunkter til brug for fagfolk i de kommunale kontorer. Trappeopgange, lysregulering, vinduespartier, cykelparkering, paneler, skiltning, skorstene, tagsten, loftsrum, kældre, kakkelovne. Alt skulle med.  

Andre fotos er mere er rapporterende og stemningsfulde til brug som illustrationer i kommunale publikationer. Falk-Sørensen var kommunens øjne i felten og hans fotografier blev brugt som dokumentation for kommunens ansatte i deres videre arbejde med at udvikle byen i den ønskede retning. 

Med tilgængeliggørelsen af hele Mogens Falk-Sørensen omfangsrige fotosamling bliver der lagt yderligere brikker til forståelsen af Københavns udvikling i primært 1950’erne og 1960’erne.

Helle Virkner på Københavns Rådhus

Helle Virkner til Frokost på Rådhuset i anledning af besøg fra Tunesiens præsident, Bourguiba. 6. juni 1967. Foto: Mogens Falk-Sørensen

Kommunens øjne i felten og til festen

For Stadsingeniørens direktorat, der bl.a. havde ansvar for anlæggelse og vedligeholdelse af veje og anlæg, dokumentererede Falk arbejdets fremdrift og de forandringer det medførte.   

Der blev ikke sparet på noget, når de udenlandske delegationer blev modtaget på Rådhuset. Bystyrer fra London, Bukarest, Reykjavik og Rom, ministre, præsidenter, prinser og prinsesser – alle fik serveret den fulde rådhusmenu. Og husfotografen, Mogens Falk-Sørensen, cirklede rundt i cigarosen og indfangede det hele.   

For Stadsbygmesterens direktorat blev Falk sammen med bygningsinspektører sendt ud for at efterse om konstruktionsarbejdet levede op til de gældende forpligtigelser. Var det ikke tilfældet, blev fotografierne brugt til efterfølgende retssager. Og det skete ifølge Mogens Falk-Sørensen ikke så sjældent; ”For det er med menneskene som med kartoflerne – de er ikke så gode som de burde være”, som han tørt konstaterede i et tidsskrift for kommunalt ansatte.  

Falk-Sørensens billeder for Boligkommissionen giver et enestående indblik i de boligforhold, der var rammen om tusindvis af københavneres liv og hverdag i byens ældste og dårligst vedligeholdte bygninger. Tæt bebyggelse med sidehuse, mellemhuse og baghuse; børnerige familier presset sammen i små fugtige lejligheder; køkkener uden varmt vand; retirader og latriner i gården eller, hvis man var heldig, fællestoilet på gangen. Men samtidig fornemmer man også det mylder af liv, som har udspillet sig i baggårde med vasketøj, børnepasning og leg.  

Kun en enkelt gang har jeg haft brug for det legitimationskort, som jeg er udstyret med. Ellers er jeg altid blevet lukket ind, når jeg har præsenteret mig. Ingen har sikret sig, at jeg ikke ville løbe med al sølvtøjet.”  

Mogens Falk- Sørensen har været tillidsvækkende og det afspejles i motivernes uformelle og uopstillede karakter.

Sofiegade 34

Blandt nøgternt registrerende fotos af mangelfulde sanitære forhold og fugt drivende ned af væggene finder man også billeder af familieliv og indretningsdetaljer, der viser hvordan beboerne gjorde sig umage for at gøre de mistrøstige omgivelser hyggelige og hjemlige. Sofiegade 34, værelse mod gården, 18. april 1952. Foto: Mogens Falk-Sørensen

Frivillige har forbedret fotografiernes beskrivelser 

Mogens Falk-Sørensen selv havde kun brug for ganske få oplysninger om de mange fotografier han tog. I nøjagtigt førte protokoller noterede han dato, adresse og hvilken kommunal institution, der havde bestilt billedet. Men ikke andet.

En gruppe dygtige frivillige har derfor siden starten af 2022 udvidet denne nøgterne registrering og tilføjet flere oplysninger og detaljer om fotografiernes motiver. Det har foreløbigt resulteret i mange tusind emneord, geografiske kortplaceringer og tilføjelser til de beskrivende tekster på kbhbilleder.dk.

Tak

En stor tak til Mogens Falk-Sørensens familie, der har valgt at overdrage rettighederne til fotosamlingen til Københavns Stadsarkiv. Det betyder, at vi kan stille samlingen til rådighed på en måde, så det er muligt for alle frit at bruge denne spændende samling, så længe at fotografen krediteres.

Om Mogens Falk-Sørensen

Mogens Falk-Sørensen (1907-1975)

Ansat ved Stadsarkivets Fotografiske Atelier fra 1949-1975.

Over 12.000 fotografier af hans fotografier kan ses på kbhbilleder.dk

Mogens Falk-Sørensen fotograferede bl.a. for:

Boligkommissionen, Bygningsinspektøren, Stadsarkitekten, Stadsbygmesteren, Stadsingeniøren, Skolevæsenet, Stadskonduktøren, Kommunehospitalet, Børneinspektoratet, Rådhusforvaltningen, Stadsgartneren, Brandvæsenet og Overborgmesterens sekretariat.

Baggård Slotsgade 14

Baggårdsmiljø Slotsgade 14, 6. marts 1958. Foto: Mogens Falk-Sørensen